Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional

 

URDHRA, UDHËZIME DHE RREGULLORE


 

 

PAKETA MBËSHTETESE E DISPOZITAVE NORMATIVE

Viti Shkollor 2014-2015

 

 

2012 © MASH Sektori i Zhvillimit të Arsimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI AP
Zhvilluar nga IDRA DiGIS