Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional

Agjencia Kombëtare e Provimeve

AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE

Rr. "Naim Frashëri" Nr 37, Tiranë

E-mail: provime@akp.gov.al

http://akp.gov.al/

2015 © MMSR, Drejtoria e Arsimit dhe Formimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI-1 | SMI-2
Zhvilluar nga IDRA DiGIS