Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT


 

Rr: “Naim Frashëri” Nr.37, Tiranë - Shqipëri

sekretaria@izha.edu.al

Tel: 04 256440 / 04 256441

Fax: 04 256441

http://www.izha.edu.al

2015 © MMSR, Drejtoria e Arsimit dhe Formimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI-1 | SMI-2
Zhvilluar nga IDRA DiGIS